Introducción | Tarefa | Proceso | Recursos | Avaliación | Conclusión | Créditos

O Cambio Climático

imaxes/rsc.jpg

Autor: Jesús González Amillo

E-mail: amillo@edu.xunta.es

Área: Transversal

Nivel: Bacharelato

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN

imaxes/calentamiento.jpg O cambio climático estáse acelerando de forma exponencial.
Pero non debemos esquecer que o Planeta ha estado cambiando durante miles de anos e sempre producidos polos ciclos lóxicos e sabios da nosa nai Terra. Porén agora o home para o seu propio egoismo está rompendo esos ciclos naturais......o prezo pode ser moi caro , pois non quero pensar que sexamos nos os culpables da segunda extincion da vida no noso planeta ( a primeira aconteceu polo avance do xeo), espero que sobreviva algunha especie e non salga unha tan mala como o homo sapiens.

 

 

 

 

TAREFA

imaxes/tarefa.jpg O cambio climático esixe dunha serie de medidas que inviertan
a tendencia o antes posibel, as devanditas medidas podémolas agrupar en:

1. Medidas de Produción/Consumo.

2. Medidas sobre os recursos naturais.

3. Medidas sobre as Fontes de Enerxía.

A vosa tarefa consistirá en elaborar distintas medidas para frear o cambio climático.

 

 

 

 

PROCESO

imaxes/competencia2.jpg En grupos de tres buscareis información sobre as tres liñas de medidas para frear o cambio climático. Cada un ocuparase dunha liña, despois reunireivos e consensuareis un documento de medidas suficientemente explicadas.

 

 

 

 

 

 

RECURSOS

imaxes/recursos.jpg Aquí bríndaselle ós alumnos unha serie de sitios web previamente seleccionados, de xeito tal que se evite a pérdida de tempo na búsqueda sen rumbo. Inclúa nos campos de texto seguintes os nomes das páxinas web que se poden visitar e os seus enderezos correspondentes.

Concepto de Cambio Climático - http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico

Portal sobre o Cambio Climático Global - http://www.cambioclimatico.org/

O Cambio Climático e o Efecto Invernadoiro - http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/350CaCli.htm

Evidencias do Cambio Climático - http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/clima/

O cambio Climático afecta aos recursos naturais - http://enlacenacional.com/2007/12/28/cambio-climatico-afectara-recursos-naturales/

Enerxías Renovabeis - http://www.nodo50.org/panc/Ere.htm

Blog de Enerxías Renovabeis - http://erenovable.com/

En boas mans - http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1381

 

 

 

 

AVALIACIÓN

imaxes/avaliacion.jpg Cada unha das propostas debera formularse do seguinte xeito: primeiro formularase unha introdución, despois formularase a medida proposta e finalmente as posibles consecuencias sobre o cambio climático da mesma.

Cada unha das medidas correctamente propostas terá un valor de 1 punto.

CONCLUSIÓN
imaxes/conclusion.jpg

Trátase de resumir a experiencia, facilitando a reflexión e a posta en común sobre o proceso.


Imprimir - Arriba

(Páxina creada con Xerador 1,2,3 a túa WebQuest - http://www.aula21.net/)